حریم شخصی شما برای ما بسیار مهم است. در این سیاستنامه حریم شخصی، اطلاعاتی که از طریق این وبسایت از شما گردآوری می‌کنیم، نحوه ذخیره و استفاده آنها را توضیح خواهیم داد.

جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی داده‌هایی هستند که می‌توانند برای تشخیص یک فرد مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر تنها اطلاعاتی با این ویژگی، که از طریق کتابراه جمع‌آوری می‌شود، شامل اطلاعاتی است که در بخش ثبت نام وارد می کنید.

نشانی ایمیل و شماره موبایل کاربران به هیچ عنوان در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دیگر قرار نخواهد گرفت و از طریق ما تنها اطلاعات مربوط به کتابراه و خدمات آن به مشتریان ارسال خواهد شد.

جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات غیرشخصی

ما هیچ گونه اطلاعاتی را طریق سایت یا نرم افزارهای کتابراه جمع آوری نمی‌کنیم.